Menu

Rezervni Dijelovi

ZA POČETAK ODABERITE SVOJ ALAT

NAJKORIŠTENIJI REZERVNI DIJELOVI - izberite ali glejte spodaj

 • 2/3
  2/3

  2/3 Nož

 • 2/91
  2/91

  2/91 Komplet: 2 opruge

 • 2/92
  2/92

  2/92 Komplet: cjeloviti sklop zapora ...

 • 2/3-1
  2/3-1

  2/3-1 Komplet: sječivo, opruga, ključ ...

CJELOVITI POPIS REZERVNIH DIJELOVA - glej spodaj

ODABERITE SVOJ DIO

 • 9.999,00 CHF
  2/90 Komplet: vijak i matica
 • 9.999,00 CHF
  2/91 Komplet: 2 opruge
 • 9.999,00 CHF
  2/92 Komplet: cjeloviti sklop zapora s pločicom, amortizerom
 • 9.999,00 CHF
  2/92B Komplet: cjeloviti sklop zapora s dva položaja
 • 9.999,00 CHF
  2/93 Sklop amortizera
 • 9.999,00 CHF
  2/94 Komplet: matica, vijak
 • 9.999,00 CHF
  2/1 Ručica bez noža
 • 9.999,00 CHF
  2/2 Ručica sa protunožem
 • 9.999,00 CHF
  2/3 Nož
 • 9.999,00 CHF
  2/3-1 Komplet: sječivo, opruga, ključ za podešavanje
 • 9.999,00 CHF
  2/4 Protunož sa zakovicama
 • 9.999,00 CHF
  2/5B Zakovica za nož
 • 9.999,00 CHF
  2/7 Zakovica za protunož
 • 9.999,00 CHF
  2/8 Vijak-bolt
 • 9.999,00 CHF
  2/9 Matica
 • 9.999,00 CHF
  2/10 Čahura
 • 9.999,00 CHF
  2/11 Bijela opruga
 • 9.999,00 CHF
  2/12 Držač palca
 • 9.999,00 CHF
  2/13 Opruga za držač palca
 • 9.999,00 CHF
  2/14 Vijak za držač palca
 • 9.999,00 CHF
  2/15 Držač
 • 9.999,00 CHF
  2/16 Sigurnosni segment
 • 9.999,00 CHF
  2/17 Vijak za sigurnosni segment
 • 9.999,00 CHF
  2/18 Čep
 • 9.999,00 CHF
  2/19 Prsten
 • 9.999,00 CHF
  2/20 Amortizer
 • 9.999,00 CHF
  2/35 Obloga za ručicu noža
 • 9.999,00 CHF
  2/36 Obloga za ručicu protunoža
 • 9.999,00 CHF
  2/30 Ključ za podešavanje

FELCO 2

2/90
Komplet: vijak i matica
1x 2/17 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 2/8
Ako ne možete pronaći svoj dio, kontaktirajte nas na info@felco.com.
Close

Brojevi alata Felco otisnuti su na svakom alatu.

Ako ne možete pronaći svoj dio, kontaktirajte nas na info@felco.com.