Menu

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi

Da li želite da održavate svoj alat?

FELCO 2

N°1 Zamjena protunoža-nakovnja

Kada se nož i protunož-nakovanj više ne križaju, ili kada je protunož-nakovanj teško oštećen, preporučljivo je da ga promjenite.


FELCO 2 - Zamjena protunoža-nakovnja

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°2 Zamjena noža

Kada se nož i protunož-nakovanj više ne križaju, ili kada je nož teško oštećen, preporučljivo je da ga promjenite. Regulirajte rad noža i protunoža-nakovnja tako što ćete podesiti zatezanje navrtke. Nož treba da se trlja o protunož-nakovanj preko 2/3 svo


FELCO 2 - Zamjena noža

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°3 Zamjena plastičnih obloga za ručice

Ako su obloge teško oštećene, možete da ih zamjenite. Potopite obloge na 2 min. u zavrelu vodu - preporučeno ljepilo: Loctite 415.


FELCO 2 - Zamjena plastičnih obloga za ručice

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°4 Zamjena amortizera

Kada se alat zatvara suviše naglo u toku orezivanja, a podloga je u dobrom stanju, amortizer treba da se promjeni.


FELCO 2 - Zamjena amortizera

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°5 Zamjena držača palca

Kada se držač palca ošteti ili olabavi prilikom korištenja, čak i nakon što se zavrtanj ponovo podesi, promjenite ga.


FELCO 2 - Zamjena držača palca

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.