Menu

Održavanje

Održavanje

Da li želite da održavate svoj alat?

FELCO 2

N°1 Čišćenje

Preporučljivo je da čistite svoj alat nakon svake upotrebe. Ukoliko je vaš alat naročito prljav ili podložan hđanju nakon izlaganja vlagi, nemojte da odlažete čišćenje.


FELCO 2 - Čišćenje

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°2 Podmazivanje

Nakon čišćenja, preporučujemo vam da podmažete alat da biste ga zaštitili od korozije. Ulje će takođe odglaviti alat.


FELCO 2 - Podmazivanje

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°3 Oštrenje

Preporučljivo je da oštrite svoj alat najmanje jednom dnevno, ali ako mislite da vaš alat ne sječe dobro kao inače, naoštrite ga odmah!


FELCO 2 - Oštrenje

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°4 Rasklapanje

Preporučljivo je da redovno rasklapate svoj alat, ali u najmanju ruku, onda kada izgleda kao da se zaglavio.


FELCO 2 - Rasklapanje

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.