Menu

Konserwacja

Konserwacja

Jakie masz narzędzie?

FELCO 2

N°1 Czyszczenie

Zaleca się czyszczenie narzędzia po każdym użyciu. Jeśli narzędzie jest szczególnie zabrudzone lub zardzewiałe na skutek działania wilgoci, wyczyść je jak najszybciej.


FELCO 2 - Czyszczenie

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°2 Oliwienie

Po wyczyszczeniu zaleca się naoliwienie narzędzia, by je zabezpieczyć przed korozją. Olej pomoże także wyeliminować zakleszczenia.


FELCO 2 - Oliwienie

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°3 Ostrzenie

Zaleca się ostrzenie narzędzia przynajmniej raz dziennie, ale jeśli czujesz, że nie tnie ono tak dobrze jak powinno, naostrz je bez zwłoki!


FELCO 2 - Ostrzenie

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.

N°4 Demontaż

Zaleca się regularny demontaż narzędzia, lecz nie później, gdy się po raz pierwszy zatnie.


FELCO 2 - Demontaż

The videos do not necessarily show the chosen tool. But the handling is the same.